Scroll to top

Polityka prywatności aplikacji mobilnej dla kierowców Goodspeed

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka prywatności) określa, w jaki sposób Usługodawca gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane Użytkowników aplikacji Goodspeed (dalej: Aplikacja).
Dostawcą (dalej: Dostawca) oprogramowania Goodspeed jest firma Goodspeed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 lok. 115, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail info@goodspeed.pl.

Dane osobowe – Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest: Goodspeed sp. z o. o., ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369176, NIP: 5272640957, REGON: 142658123.

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą: :
1. poczty elektronicznej: info@goodspeed.pl,
2. poczty tradycyjnej: ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa.

Jakie dane Użytkowników przetwarzamy?

Aplikacja przetwarza następujące dane osobowe:
1) Imię i nazwisko
2) Adres e-mail
3) Numer telefonu